Verzekeringen

Via de bondscontributie is ieder lid verzekerd voor een “collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid + ongevallen”
Als lid of vrijwilliger geeft u eerst uw schade op bij uw eigen verzekeraar!!
Nadere info over de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering van de KNGU: www.unive.nl/stadenland/kngu/aansprakelijkheidsverzekering
Nadere info aanvullende ongevallenverzekering KNGU: www.unive.nl/stadenland/kngu/ongevallenverzekering