zaterdag, 30 mei 2020

Extra ledenvergadering voortbestaan van Brinio

Extra ledenvergadering voortbestaan van Brinio

Op 28 januari is er een extra ledenvergadering gehoiuden over het voortbestaan van Brinio. De opkomst was met 23 personen redelijk te noemen.

Kort samengevat zijn er de volgende zaken uitgekomen:

Na een open en constructieve discussie is naar voren gekomen dat men de vacatures nog onduidelijk vindt waardoor men niet gereageerd heeft. Een aantal mensen heeft zich gelukkig al wel voor een vrijwilligersfunctie/ commissie aangemeld. Daar zijn we echt heel blij mee, maar helaas hebben we daarmee nog niet het bestuur gevuld. En dat is op dit moment wel de noodzaak om de vereniging voort te laten bestaan. Ook zijn er 6 mensen die in een werkgroep willen plaatsnemen om met het bestuur mee te denken.

We hebben als bestuur afgelopen dinsdag bij elkaar gezeten en een voorstel op papier gezet om te kijken of taken gesplitst kunnen worden. Dit voorstel gaan we aan de werkgroep voorleggen. Evenals de vacatureteksten, zodat zij kunnen kijken welke informatie er mist. Het bestuur gaat over 2 weken hierover in gesprek met de werkgroep. Uiteraard zullen we jullie hierover nadien informeren.

Graag zien we jullie in ieder geval op de Algemene Ledenvergadering van 14 april !

Hartelijke groet,

Mede namens Rene, Ellen en Chantal,

Anja Rouwenhorst

Penningmeester GV Brinio Lochem

Komende agenda items

Geen evenementen

Gymzaal Curieplein

Curieplein 19
7242 KH  Lochem

Gymzaal De Zuiderenk

Prins Frisolaan 12a
7242 GZ  Lochem

Ledenadministratie

Boukje van den Toren

ledenadministratie@briniolochem.nl